/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
Zabijanie ścianki szczelnej na obiekcie Ppz-11	31.07.2019

Zabijanie ścianki szczelnej na obiekcie Ppz-11 31.07.2019

Zabijanie ścianki szczelnej na obiekcie Ppz-11	31.07.2019

Zabijanie ścianki szczelnej na obiekcie Ppz-11 31.07.2019

Wykop WD351 31.07.2019

Wykop WD351 31.07.2019

Wykop WD351 31.07.2019

Wykop WD351 31.07.2019

Badanie grunty WD351 	01.08.2019

Badanie grunty WD351 01.08.2019

Stal zbrojeniowa na obiekt WD351 01.08.2019

Stal zbrojeniowa na obiekt WD351 01.08.2019

Badanie gruntu sondą CPTU na obiekcie Pz-338a 01.08.2019

Badanie gruntu sondą CPTU na obiekcie Pz-338a 01.08.2019

Montaż zbrojenia na obiekcie WD 351  01.08.2019

Montaż zbrojenia na obiekcie WD 351 01.08.2019

Zagęszczenie podłoża na obiekcie WD 351	01.08.2019

Zagęszczenie podłoża na obiekcie WD 351 01.08.2019

Wykop na obiekcie WD351	01.08.2019

Wykop na obiekcie WD351 01.08.2019

Beton wyrównawczy na obiekcie WD 351 01.08.2019

Beton wyrównawczy na obiekcie WD 351 01.08.2019

Beton wyrównawczy na obiekcie WD 351 01.08.2019

Beton wyrównawczy na obiekcie WD 351 01.08.2019

Beton wyrównawczy na obiekcie WD 351 01.08.2019

Beton wyrównawczy na obiekcie WD 351 01.08.2019

Zagęszczania gruntu w wykopie fundamentowy na obiekcie WD351	31.07.2019

Zagęszczania gruntu w wykopie fundamentowy na obiekcie WD351 31.07.2019

Zagęszczania gruntu w wykopie fundamentowy na obiekcie WD351 31.07.2019

Zagęszczania gruntu w wykopie fundamentowy na obiekcie WD351 31.07.2019

Roboty palowe na obiekcie WD 350

Roboty palowe na obiekcie WD 350

Pobieranie próbek betonu WD 350

Pobieranie próbek betonu WD 350

km 413+420, ob. PZ-349a, ścianka szczelnej 06.08.2019

km 413+420, ob. PZ-349a, ścianka szczelnej 06.08.2019

km 413+460, ob. PG-349 ścianka szczelnej 06.08.2019

km 413+460, ob. PG-349 ścianka szczelnej 06.08.2019

Wbijanie ścianki szczelnej obiekt Pz-11 06.08.2019

Wbijanie ścianki szczelnej obiekt Pz-11 06.08.2019

Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350 06.08.2019

Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350 06.08.2019

Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350 06.08.2019

Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350 06.08.2019

Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350 06.08.2019

Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350 06.08.2019

Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350 07.08.2019

Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350 07.08.2019

Zbrojenie ławy fundamentowej korpusu obiekt WD-35107.08.2019

Zbrojenie ławy fundamentowej korpusu obiekt WD-35107.08.2019

Zabetonowana stopa fundamentowa na obiekcie WD-351

Zabetonowana stopa fundamentowa na obiekcie WD-351

Zabetonowana stopa fundamentowa na obiekcie WD-351

Zabetonowana stopa fundamentowa na obiekcie WD-351

Zbrojenie stopy fundamentowej na obiekcie WD-351 str. L 09.08.2019

Zbrojenie stopy fundamentowej na obiekcie WD-351 str. L 09.08.2019

km 414+700 str. P Obiekt WD-351, 12.08.2019

km 414+700 str. P Obiekt WD-351, 12.08.2019

km 414+350 Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350, 12.08.2019

km 414+350 Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350, 12.08.2019

km 414+700Zabetonowana stopa fundamentowa na obiekcie WD-351, 12.08.2019

km 414+700Zabetonowana stopa fundamentowa na obiekcie WD-351, 12.08.2019

km 414+700Zabetonowana stopa fundamentowa na obiekcie WD-351, 12.08.2019

km 414+700Zabetonowana stopa fundamentowa na obiekcie WD-351, 12.08.2019

km 414+700, Zbrojenie stopy fundamentowej na obiekcie WD-351 str. P 12.08.2019

km 414+700, Zbrojenie stopy fundamentowej na obiekcie WD-351 str. P 12.08.2019

km 414+700, Zbrojenie stopy fundamentowej na obiekcie WD-351 str. L 12.08.2019

km 414+700, Zbrojenie stopy fundamentowej na obiekcie WD-351 str. L 12.08.2019

- km 414+700, Zbrojenie stopy fundamentowej na obiekcie WD-351 str. L 12.08.2019

- km 414+700, Zbrojenie stopy fundamentowej na obiekcie WD-351 str. L 12.08.2019

km 414+350 ,Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350,12.08.2019

km 414+350 ,Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350,12.08.2019

km 414+700, Zbrojenie stopy fundamentowej na obiekcie WD-351 str. L 12.08.2019

km 414+700, Zbrojenie stopy fundamentowej na obiekcie WD-351 str. L 12.08.2019

km 414+350 Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350,12.08.2019

km 414+350 Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350,12.08.2019

km 414+350 Urobek z pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350, 12.08.2019

km 414+350 Urobek z pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350, 12.08.2019

km 414+700 str. P, obiekt WD-351, 22.08.2019

km 414+700 str. P, obiekt WD-351, 22.08.2019

km 414+700 str. P, obiekt WD-351, 22.08.2019

km 414+700 str. P, obiekt WD-351, 22.08.2019

km 414+350 , obiekcie WD-350, 22.08.2019

km 414+350 , obiekcie WD-350, 22.08.2019

km 414+350 , obiekcie WD-350, 22.08.2019

km 414+350 , obiekcie WD-350, 22.08.2019

km 414+460 , obiekt PG-349, 22.08.2019

km 414+460 , obiekt PG-349, 22.08.2019

km 413+420 , obiekt PZ-349a, 22.08.2019

km 413+420 , obiekt PZ-349a, 22.08.2019

km 414+700 str. L, obiekt WD-351, 22.08.2019

km 414+700 str. L, obiekt WD-351, 22.08.2019

km 414+700 str. L, obiekt WD-351, 22.08.2019

km 414+700 str. L, obiekt WD-351, 22.08.2019

km 414+350, pobieranie próbek, betonowanie pala podpora C ob. WD350 str. L, 27.08.2019

km 414+350, pobieranie próbek, betonowanie pala podpora C ob. WD350 str. L, 27.08.2019

km 414+350, pobieranie próbek betonowych na ob. WD350 str. L, 27.08.2019

km 414+350, pobieranie próbek betonowych na ob. WD350 str. L, 27.08.2019

km 414+350, pobieranie próbek betonowych na ob. WD350 str. L, 27.08.2019

km 414+350, pobieranie próbek betonowych na ob. WD350 str. L, 27.08.2019

km 414+750, zbrojenie podpora A ob. WD-351 str. L, 27.08.2019

km 414+750, zbrojenie podpora A ob. WD-351 str. L, 27.08.2019

km 414+750, zbrojenie podpora A ob. WD-351 str. L, 27.08.2019

km 414+750, zbrojenie podpora A ob. WD-351 str. L, 27.08.2019

km 414+750, podpora E ob. WD-351 str. P, 27.08.2019

km 414+750, podpora E ob. WD-351 str. P, 27.08.2019

km 414+750, podpora E ob. WD-351 str. P, 27.08.2019

km 414+750, podpora E ob. WD-351 str. P, 27.08.2019

km 414+750, Zbrojenie słupów podpora D ob. WD-351, 27.08.2019

km 414+750, Zbrojenie słupów podpora D ob. WD-351, 27.08.2019

km 414+750, Zbrojenie słupów podpora D ob. WD-351, 27.08.2019

km 414+750, Zbrojenie słupów podpora D ob. WD-351, 27.08.2019