Loga UE

/ Roboty mostowe

km 412+100, ob. Ppz-11, wbijanie ścianek szczelnych, 01.08.2019

km 412+100, ob. Ppz-11, wbijanie ścianek szczelnych, 01.08.2019

km 412+100, ob. Ppz-11, wbijanie ścianek szczelnych, 01.08.2019

km 412+100, ob. Ppz-11, wbijanie ścianek szczelnych, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, wykonanie wykopu, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, wykonanie wykopu, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, wykonanie wykopu, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, wykonanie wykopu, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, badanie gruntu, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, badanie gruntu, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, stal zbojeniowa, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, stal zbojeniowa, 01.08.2019

km 400+450 ob. PZ 338a, badanie gruntu sondą CPTU, 01.08.2019

km 400+450 ob. PZ 338a, badanie gruntu sondą CPTU, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, montaż zbrojenia fundamentów, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, montaż zbrojenia fundamentów, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, zagęszczanie podłoża, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, zagęszczanie podłoża, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, wykonanie wykopu, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, wykonanie wykopu, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, wykonanie betony wyrównawczego, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, wykonanie betony wyrównawczego, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, wykonanie betony wyrównawczego, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, wykonanie betony wyrównawczego, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, wykonanie betony wyrównawczego, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, wykonanie betony wyrównawczego, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, zagęszczanie podłoża, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, zagęszczanie podłoża, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, zagęszczanie podłoża, 01.08.2019

km 414+750, ob. WD-351, zagęszczanie podłoża, 01.08.2019

km 414+350 ob. WD-350, roboty palowe, 02.08.2019

km 414+350 ob. WD-350, roboty palowe, 02.08.2019

km 414+350 ob. WD-350, roboty palowe, 02.08.2019

km 414+350 ob. WD-350, roboty palowe, 02.08.2019

km 413+420, ob. km 413+450, PZ-349a, ścianka szczelnej, 06.08.2019

km 413+420, ob. km 413+450, PZ-349a, ścianka szczelnej, 06.08.2019

km 413+460, ob. PG-349 ścianka szczelna, 06.08.2019

km 413+460, ob. PG-349 ścianka szczelna, 06.08.2019

km 412+100, Wbijanie ścianki szczelnej obiekt Ppz-11, 06.08.2019

km 412+100, Wbijanie ścianki szczelnej obiekt Ppz-11, 06.08.2019

km 414+350, Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350, 06.08.2019

km 414+350, Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350, 06.08.2019

km 414+350, Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350, 06.08.2019

km 414+350, Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350, 06.08.2019

km 414+350, Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350, 06.08.2019

km 414+350, Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350, 06.08.2019

km 414+350, Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350 07.08.2019

km 414+350, Betonowanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350 07.08.2019

km 414+750, Zbrojenie ławy fundamentowej korpusu obiekt WD-351, 07.08.2019

km 414+750, Zbrojenie ławy fundamentowej korpusu obiekt WD-351, 07.08.2019

km 414+750,  Zabetonowana stopa fundamentowa na obiekcie WD-351, 09.08.2019

km 414+750, Zabetonowana stopa fundamentowa na obiekcie WD-351, 09.08.2019

km 414+750, Zabetonowana stopa fundamentowa na obiekcie WD-351, 09.08.2019

km 414+750, Zabetonowana stopa fundamentowa na obiekcie WD-351, 09.08.2019

km 414+750, Zbrojenie stopy fundamentowej na obiekcie WD-351 str. L, 09.08.2019

km 414+750, Zbrojenie stopy fundamentowej na obiekcie WD-351 str. L, 09.08.2019

Script logo