Loga UE

/ Roboty mostowe

km 414+750, ob. WD-351 str. L, 05.09.2019

km 414+750, ob. WD-351 str. L, 05.09.2019

km 414+750, ob. WD-351 str. L, 05.09.2019

km 414+750, ob. WD-351 str. L, 05.09.2019

km 414+750, ob. WD-351 str. L, 05.09.2019

km 414+750, ob. WD-351 str. L, 05.09.2019

km 414+750, ob. WD-351 str. P, 05.09.2019

km 414+750, ob. WD-351 str. P, 05.09.2019

km 414+750, ob. WD-351 str. P, 05.09.2019

km 414+750, ob. WD-351 str. P, 05.09.2019

km 414+750, ob. WD-351 str. P, 05.09.2019

km 414+750, ob. WD-351 str. P, 05.09.2019

km 414+300 str. L, ob. WD-350, obciążenie próbne, 12.09.2019

km 414+300 str. L, ob. WD-350, obciążenie próbne, 12.09.2019

km 414+300 str. L, ob. WD-350, obciążenie próbne, 12.09.2019

km 414+300 str. L, ob. WD-350, obciążenie próbne, 12.09.2019

km 414+300 str. P, ob. WD-350, stal zbrojeniowa, 12.09.2019

km 414+300 str. P, ob. WD-350, stal zbrojeniowa, 12.09.2019

km 412+100, ob. Ppz-11, warstwa chudego betonu, 12.09.2019

km 412+100, ob. Ppz-11, warstwa chudego betonu, 12.09.2019

km 412+100, ob. Ppz-11, warstwa chudego betonu, 12.09.2019

km 412+100, ob. Ppz-11, warstwa chudego betonu, 12.09.2019

km 400+450, ob. Pz-338a, roboty palowe, 12.09.2019

km 400+450, ob. Pz-338a, roboty palowe, 12.09.2019

km 400+450, ob. Pz-338a, roboty palowe, 12.09.2019

km 400+450, ob. Pz-338a, roboty palowe, 12.09.2019

km 400+500 str. L, ob. Pz-338a roboty palowe, 17.09.2019

km 400+500 str. L, ob. Pz-338a roboty palowe, 17.09.2019

km 412+050, rozbiórka ob. PG-347, 18.09.2019

km 412+050, rozbiórka ob. PG-347, 18.09.2019

km 412+050, rozbiórka ob. PG-347, 18.09.2019

km 412+050, rozbiórka ob. PG-347, 18.09.2019

km 412+100 ob. Ppz11, fundament podpory, 19.09.2019

km 412+100 ob. Ppz11, fundament podpory, 19.09.2019

km 412+100 ob. Ppz11, fundament podpory, 19.09.2019

km 412+100 ob. Ppz11, fundament podpory, 19.09.2019

km 412+100 ob. Ppz11, fundament podpory, 19.09.2019

km 412+100 ob. Ppz11, fundament podpory, 19.09.2019

km 414+300 str. L, ob.WD-350, podpora A, 19.09.2019

km 414+300 str. L, ob.WD-350, podpora A, 19.09.2019

km 414+300 str. L, ob.WD-350, podpora A, 19.09.2019

km 414+300 str. L, ob.WD-350, podpora A, 19.09.2019

km 412+050, rozbiórka ob. PG-347, 19.09.2019

km 412+050, rozbiórka ob. PG-347, 19.09.2019

km 403+800 str. L ob. Ppz05,beton wyrównawczy, 27.09.2019

km 403+800 str. L ob. Ppz05,beton wyrównawczy, 27.09.2019

km 403+800 str. L ob. Ppz05,beton wyrównawczy, 27.09.2019

km 403+800 str. L ob. Ppz05,beton wyrównawczy, 27.09.2019

km 400+450 str.L, ob. Ppz338a, roboty palowe, 25.09.2019

km 400+450 str.L, ob. Ppz338a, roboty palowe, 25.09.2019

km 403+200 str. L, ob. WA-339 ścianka szczelna, 25.09.2019

km 403+200 str. L, ob. WA-339 ścianka szczelna, 25.09.2019

km 404+100 str. L, ob. PG-340 ścianka szczelna, 25.09.2019

km 404+100 str. L, ob. PG-340 ścianka szczelna, 25.09.2019

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET Kielce, 26.09.2019

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET Kielce, 26.09.2019

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET Kielce, 26.09.2019

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET Kielce, 26.09.2019

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET Kielce, 26.09.2019

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET Kielce, 26.09.2019

km 414+350 str. P, ob. WD-350 fundament podpory, 27.09.2019

km 414+350 str. P, ob. WD-350 fundament podpory, 27.09.2019

km 414+350 str. P, ob. WD-350 fundament podpory, 27.09.2019

km 414+350 str. P, ob. WD-350 fundament podpory, 27.09.2019

km 412+030, ob. PG-34, wykop fundamentowy, 27.09.2019

km 412+030, ob. PG-34, wykop fundamentowy, 27.09.2019

Opublikowano: śro, 28/08/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo