Loga UE

/ Roboty mostowe

km 412+100, ob. Ppz11, zabetonowanie ustroju nośnego, 06.11.2019

km 412+100, ob. Ppz11, zabetonowanie ustroju nośnego, 06.11.2019

km 412+050, ob. PG347, szalowanie i zbrojenie ścian, 06.11.2019

km 412+050, ob. PG347, szalowanie i zbrojenie ścian, 06.11.2019

km 412+050, ob. PG347, szalowanie i zbrojenie ścian, 06.11.2019

km 412+050, ob. PG347, szalowanie i zbrojenie ścian, 06.11.2019

km 406+650, ob. WA-341, rozbiórka istniejącego obiektu, 06.11.2019

km 406+650, ob. WA-341, rozbiórka istniejącego obiektu, 06.11.2019

ob. PM DS. 06 1-2, montaż prefabrykatów skrzynkowych, 06.11.2019

ob. PM DS. 06 1-2, montaż prefabrykatów skrzynkowych, 06.11.2019

ob. PM DS. 06 3-1, montaż prefabrykatów skrzynkowych, 06.11.2019

ob. PM DS. 06 3-1, montaż prefabrykatów skrzynkowych, 06.11.2019

km 403+950, ob. Ppz-06, zbrojenie skrzydła fundamentu, 06.11.2019

km 403+950, ob. Ppz-06, zbrojenie skrzydła fundamentu, 06.11.2019

km 403+800, ob. Ppz-05, zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty zespalającej, 06.11.2019

km 403+800, ob. Ppz-05, zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty zespalającej, 06.11.2019

km 405+050, ob. PZ-340a  wykonywanie badania obciążenia próbnego pali, 13.11.2019

km 405+050, ob. PZ-340a wykonywanie badania obciążenia próbnego pali, 13.11.2019

km 414+350, ob. WD350, przyczółki A i C, 15.11.2019

km 414+350, ob. WD350, przyczółki A i C, 15.11.2019

km 414+350, ob. WD350, przyczółki A i C, 15.11.2019

km 414+350, ob. WD350, przyczółki A i C, 15.11.2019

km 414+350, ob. WD350, przyczółki A i C, 15.11.2019

km 414+350, ob. WD350, przyczółki A i C, 15.11.2019

km 414+750, ob. WD351 str. P, 15.11.2019

km 414+750, ob. WD351 str. P, 15.11.2019

km 414+750, ob. WD351 str. P, 15.11.2019

km 414+750, ob. WD351 str. P, 15.11.2019

km 413+450, ob.PG-349, zbrojenie płyty fundamentowej, 15.11.2019

km 413+450, ob.PG-349, zbrojenie płyty fundamentowej, 15.11.2019

ob. PM DS. 06 3-1, montaż prefabrykatów skrzynkowych, 15.11.2019

ob. PM DS. 06 3-1, montaż prefabrykatów skrzynkowych, 15.11.2019

Script logo