Loga UE

/ Roboty mostowe

km 412+100, ob. Ppz11, zabetonowanie ustroju nośnego, 06.11.2019

km 412+100, ob. Ppz11, zabetonowanie ustroju nośnego, 06.11.2019

km 412+050, ob. PG347, szalowanie i zbrojenie ścian, 06.11.2019

km 412+050, ob. PG347, szalowanie i zbrojenie ścian, 06.11.2019

km 412+050, ob. PG347, szalowanie i zbrojenie ścian, 06.11.2019

km 412+050, ob. PG347, szalowanie i zbrojenie ścian, 06.11.2019

km 406+650, ob. WA-341, rozbiórka istniejącego obiektu, 06.11.2019

km 406+650, ob. WA-341, rozbiórka istniejącego obiektu, 06.11.2019

ob. PM DS. 06 1-2, montaż prefabrykatów skrzynkowych, 06.11.2019

ob. PM DS. 06 1-2, montaż prefabrykatów skrzynkowych, 06.11.2019

ob. PM DS. 06 3-1, montaż prefabrykatów skrzynkowych, 06.11.2019

ob. PM DS. 06 3-1, montaż prefabrykatów skrzynkowych, 06.11.2019

km 403+950, ob. Ppz-06, zbrojenie skrzydła fundamentu, 06.11.2019

km 403+950, ob. Ppz-06, zbrojenie skrzydła fundamentu, 06.11.2019

km 403+800, ob. Ppz-05, zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty zespalającej, 06.11.2019

km 403+800, ob. Ppz-05, zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty zespalającej, 06.11.2019

km 405+050, ob. PZ-340a  wykonywanie badania obciążenia próbnego pali, 13.11.2019

km 405+050, ob. PZ-340a wykonywanie badania obciążenia próbnego pali, 13.11.2019

km 414+350, ob. WD350, przyczółki A i C, 15.11.2019

km 414+350, ob. WD350, przyczółki A i C, 15.11.2019

km 414+350, ob. WD350, przyczółki A i C, 15.11.2019

km 414+350, ob. WD350, przyczółki A i C, 15.11.2019

km 414+350, ob. WD350, przyczółki A i C, 15.11.2019

km 414+350, ob. WD350, przyczółki A i C, 15.11.2019

km 414+750, ob. WD351 str. P, 15.11.2019

km 414+750, ob. WD351 str. P, 15.11.2019

km 414+750, ob. WD351 str. P, 15.11.2019

km 414+750, ob. WD351 str. P, 15.11.2019

km 413+450, ob.PG-349, zbrojenie płyty fundamentowej, 15.11.2019

km 413+450, ob.PG-349, zbrojenie płyty fundamentowej, 15.11.2019

ob. PM DS. 06 3-1, montaż prefabrykatów skrzynkowych, 15.11.2019

ob. PM DS. 06 3-1, montaż prefabrykatów skrzynkowych, 15.11.2019

km 404+300, ob. PG-340, roboty zbrojarskie, 19.11.2019

km 404+300, ob. PG-340, roboty zbrojarskie, 19.11.2019

km 404+300, ob. PG-340, roboty zbrojarskie, 19.11.2019

km 404+300, ob. PG-340, roboty zbrojarskie, 19.11.2019

km 404+300, ob. PG-340, roboty zbrojarskie, 19.11.2019

km 404+300, ob. PG-340, roboty zbrojarskie, 19.11.2019

km 412+050, ob. PG-347, roboty zbrojarskie, 19.11.2019

km 412+050, ob. PG-347, roboty zbrojarskie, 19.11.2019

km 412+050, ob. PG-347, roboty zbrojarskie, 19.11.2019

km 412+050, ob. PG-347, roboty zbrojarskie, 19.11.2019

km 412+050, ob. PG-347, roboty zbrojarskie, 19.11.2019

km 412+050, ob. PG-347, roboty zbrojarskie, 19.11.2019

km 412+050, ob. PG-347, roboty zbrojarskie, 19.11.2019

km 412+050, ob. PG-347, roboty zbrojarskie, 19.11.2019

km 414+750, ob. WD-351, montaż belek prefabrykowanych, 19/20.11.2019

km 414+750, ob. WD-351, montaż belek prefabrykowanych, 19/20.11.2019

km 414+750, ob. WD-351, montaż belek prefabrykowanych, 19/20.11.2019

km 414+750, ob. WD-351, montaż belek prefabrykowanych, 19/20.11.2019

km 414+750, ob. WD-351, montaż belek prefabrykowanych, 19/20.11.2019

km 414+750, ob. WD-351, montaż belek prefabrykowanych, 19/20.11.2019

km 414+750, ob. WD-351, montaż belek prefabrykowanych, 19/20.11.2019

km 414+750, ob. WD-351, montaż belek prefabrykowanych, 19/20.11.2019

km 414+750, ob. WD-351, montaż belek prefabrykowanych, 19/20.11.2019

km 414+750, ob. WD-351, montaż belek prefabrykowanych, 19/20.11.2019

km 414+750, ob. WD-351, montaż belek prefabrykowanych, 20/21.11.2019

km 414+750, ob. WD-351, montaż belek prefabrykowanych, 20/21.11.2019

km 414+750, ob. WD-351, montaż belek prefabrykowanych, 20/21.11.2019

km 414+750, ob. WD-351, montaż belek prefabrykowanych, 20/21.11.2019

km 414+750, ob. WD-351, montaż belek prefabrykowanych, 20/21.11.2019

km 414+750, ob. WD-351, montaż belek prefabrykowanych, 20/21.11.2019

405+050, ob. PZ-340a podpora B, próbne obciążenie pali, 21.11.2019

405+050, ob. PZ-340a podpora B, próbne obciążenie pali, 21.11.2019

km 406+300, ob. PZ-340b, przygotowanie podłoża pod warstwę chudego betonu, 26.11.2019

km 406+300, ob. PZ-340b, przygotowanie podłoża pod warstwę chudego betonu, 26.11.2019

ob. Pm DS. 06.1-2, zabetonowanie wlotu i wylotu, 26.11.2019

ob. Pm DS. 06.1-2, zabetonowanie wlotu i wylotu, 26.11.2019

km 405+050, ob. PZ-340a, wykonywanie pali wielkośrednicowych, 26.11.2019

km 405+050, ob. PZ-340a, wykonywanie pali wielkośrednicowych, 26.11.2019

km 405+050, ob. PZ-340a, wykonywanie pali wielkośrednicowych, 26.11.2019

km 405+050, ob. PZ-340a, wykonywanie pali wielkośrednicowych, 26.11.2019

km 405+050, ob. PZ-340a, ława fundamentowa, 26.11.2019

km 405+050, ob. PZ-340a, ława fundamentowa, 26.11.2019

km 405+050, ob. PZ-340a, wykop i rozkuwanie głowic, 26.11.2019

km 405+050, ob. PZ-340a, wykop i rozkuwanie głowic, 26.11.2019

km 404+300, ob. PG-340, rozbiórka istniejącego obiektu, 26.11.2019

km 404+300, ob. PG-340, rozbiórka istniejącego obiektu, 26.11.2019

km 403+950, ob. Ppz-06, szalowanie i betonowanie ustroju nośnego, 26.11.2019

km 403+950, ob. Ppz-06, szalowanie i betonowanie ustroju nośnego, 26.11.2019

km 403+950, ob. Ppz-06, szalowanie i betonowanie ustroju nośnego, 26.11.2019

km 403+950, ob. Ppz-06, szalowanie i betonowanie ustroju nośnego, 26.11.2019

km 400+450, ob. PZ-338a, wbijanie pali wielkośrednicowych, 26.11.2019

km 400+450, ob. PZ-338a, wbijanie pali wielkośrednicowych, 26.11.2019

Opublikowano: śro, 06/11/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo