Loga UE

/ Roboty mostowe

km 412+050, ob. PG-347, 02.12.2019

km 412+050, ob. PG-347, 02.12.2019

km 414+350, ob. WD-350, montaż belek prefabrykowanych, 02/03.12.2019

km 414+350, ob. WD-350, montaż belek prefabrykowanych, 02/03.12.2019

km 414+350, ob. WD-350, montaż belek prefabrykowanych, 02/03.12.2019

km 414+350, ob. WD-350, montaż belek prefabrykowanych, 02/03.12.2019

km 414+350, ob. WD-350, montaż belek prefabrykowanych, 02/03.12.2019

km 414+350, ob. WD-350, montaż belek prefabrykowanych, 02/03.12.2019

km 414+350, ob. WD-350, montaż belek prefabrykowanych, 02/03.12.2019

km 414+350, ob. WD-350, montaż belek prefabrykowanych, 02/03.12.2019

km 401+700 str. L, ob. Pz-338b, wbijanie pali wielkośrednicowych, 04.12.2019

km 401+700 str. L, ob. Pz-338b, wbijanie pali wielkośrednicowych, 04.12.2019

km 401+700 str. L, ob. Pz-338b, wbijanie pali wielkośrednicowych, 04.12.2019

km 401+700 str. L, ob. Pz-338b, wbijanie pali wielkośrednicowych, 04.12.2019

km 405+050, ob. PZ-340a, rozkuwanie głowic pali, 04.12.2019

km 405+050, ob. PZ-340a, rozkuwanie głowic pali, 04.12.2019

km 405+050, ob. PZ-340a, rozkuwanie głowic pali, 04.12.2019

km 405+050, ob. PZ-340a, rozkuwanie głowic pali, 04.12.2019

km 400+500, ob. PZ-338a, pale wielkośrednicowe w osi E, 13.12.2019

km 400+500, ob. PZ-338a, pale wielkośrednicowe w osi E, 13.12.2019

km 400+450, ob. PZ-338a, deskowanie słupów w osi C, 13.12.2019

km 400+450, ob. PZ-338a, deskowanie słupów w osi C, 13.12.2019

km 400+450, ob. PZ-338a, spawanie zbrojenia, 13.12.2019

km 400+450, ob. PZ-338a, spawanie zbrojenia, 13.12.2019

km 400+450, ob. PZ-338a, wbijanie pali wielkośrednicowych w osi A, 13.12.2019

km 400+450, ob. PZ-338a, wbijanie pali wielkośrednicowych w osi A, 13.12.2019

km 400+800, ob. Ppz-01, zasypka przepustu, 13.12.2019

km 400+800, ob. Ppz-01, zasypka przepustu, 13.12.2019

km 401+000, ob. Ppz-03, zbrojenie wlotu przepustu, 13.12.2019

km 401+000, ob. Ppz-03, zbrojenie wlotu przepustu, 13.12.2019

km 401+600, ob. PZ-338b, betonowanie pali w osi C, 13.12.2019

km 401+600, ob. PZ-338b, betonowanie pali w osi C, 13.12.2019

km 402+800, ob. Ppz-04, zabicie ścianki szczelnej, 13.12.2019

km 402+800, ob. Ppz-04, zabicie ścianki szczelnej, 13.12.2019

km 403+150, ob. WA-339, montaż zbrojenia skrzydła, 13.12.2019

km 403+150, ob. WA-339, montaż zbrojenia skrzydła, 13.12.2019

km 403+150, ob. WA-339, deskowanie przyczółka, 13.12.2019

km 403+150, ob. WA-339, deskowanie przyczółka, 13.12.2019

km 400+500, ob. PZ-338a, pale wielkośrednicowe w osi D, 13.12.2019

km 400+500, ob. PZ-338a, pale wielkośrednicowe w osi D, 13.12.2019

km 414+750, ob. WD-351, zbrojenie ustroju nośnego, 17.12.2019

km 414+750, ob. WD-351, zbrojenie ustroju nośnego, 17.12.2019

km 414+750, ob. WD-351, szalunek ustroju nośnego, 17.12.2019

km 414+750, ob. WD-351, szalunek ustroju nośnego, 17.12.2019

km 414+750, ob. WD-351, betonowanie ustroju nośnego, 18.12.2019

km 414+750, ob. WD-351, betonowanie ustroju nośnego, 18.12.2019

km 414+750, ob. WD-351, betonowanie ustroju nośnego, 18.12.2019

km 414+750, ob. WD-351, betonowanie ustroju nośnego, 18.12.2019

km 414+750, ob. WD-351, betonowanie ustroju nośnego, 18.12.2019

km 414+750, ob. WD-351, betonowanie ustroju nośnego, 18.12.2019

km 414+750, ob. WD-351, betonowanie ustroju nośnego, 18.12.2019

km 414+750, ob. WD-351, betonowanie ustroju nośnego, 18.12.2019

km 412+700, ob. WD-348, deskowanie korpusu przyczółka, 18.12.2019

km 412+700, ob. WD-348, deskowanie korpusu przyczółka, 18.12.2019

km 405+100, ob. PZ-340a, zbrojenie słupów w osi C, 18.12.2019

km 405+100, ob. PZ-340a, zbrojenie słupów w osi C, 18.12.2019

km 405+100, ob. PZ-340a, montaż deskowań słupów, 18.12.2019

km 405+100, ob. PZ-340a, montaż deskowań słupów, 18.12.2019

km 401+000, ob. Ppz-03, zasypka i deskowanie skrzydeł obiektu, 18.12.2019

km 401+000, ob. Ppz-03, zasypka i deskowanie skrzydeł obiektu, 18.12.2019

km 400+500, ob. PZ-338a, pale wielkośrednicowe w osi C, 18.12.2019

km 400+500, ob. PZ-338a, pale wielkośrednicowe w osi C, 18.12.2019

km 412+700, ob. WD-348, zbrojenie fundamentu,23.12.2019

km 412+700, ob. WD-348, zbrojenie fundamentu,23.12.2019

km 400+500, ob. PZ-338a, pale wielkośrednicowe, 23.12.2019

km 400+500, ob. PZ-338a, pale wielkośrednicowe, 23.12.2019

km 400+900, ob. Ppz-02, zbrojenie fundamentów, 23.12.2019

km 400+900, ob. Ppz-02, zbrojenie fundamentów, 23.12.2019

km 406+650, ob. Pm-08, podwiercanie i wbijanie ścianki szczelnej, 27.12.2019

km 406+650, ob. Pm-08, podwiercanie i wbijanie ścianki szczelnej, 27.12.2019

km 400+500, ob. PZ-338a, pale wielkośrednicowe w osi C, 23.12.2019

km 400+500, ob. PZ-338a, pale wielkośrednicowe w osi C, 23.12.2019

km 400+500, ob. PZ-338a, pale wielkośrednicowe w osi C, 23.12.2019

km 400+500, ob. PZ-338a, pale wielkośrednicowe w osi C, 23.12.2019

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie fundamentu E4, 27.12.2019

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie fundamentu E4, 27.12.2019

Opublikowano: pią, 06/12/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo