Loga UE

/ Roboty mostowe

km 412+650, ob. WD-348, zbrojenie i betonowanie, 15.01.2020

km 412+650, ob. WD-348, zbrojenie i betonowanie, 15.01.2020

km 412+650, ob. WD-348, zbrojenie i betonowanie, 15.01.2020

km 412+650, ob. WD-348, zbrojenie i betonowanie, 15.01.2020

km 412+650, ob. WD-348, zbrojenie i betonowanie, 15.01.2020

km 412+650, ob. WD-348, zbrojenie i betonowanie, 15.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie i betonowanie, 15.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie i betonowanie, 15.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie i betonowanie, 15.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie i betonowanie, 15.01.2020

km 409+200, ob. WA-343, montaż mikropali, 15.01.2020

km 409+200, ob. WA-343, montaż mikropali, 15.01.2020

km 414+750, ob. WD-351, beton wyrównawczy i zbrojenie płyt przejściowych podpora A i E, 15.01.2020

km 414+750, ob. WD-351, beton wyrównawczy i zbrojenie płyt przejściowych podpora A i E, 15.01.2020

km 414+750, ob. WD-351, beton wyrównawczy i zbrojenie płyt przejściowych podpora A i E, 15.01.2020

km 414+750, ob. WD-351, beton wyrównawczy i zbrojenie płyt przejściowych podpora A i E, 15.01.2020

km 414+750, ob. WD-351, beton wyrównawczy i zbrojenie płyt przejściowych podpora A i E, 15.01.2020

km 414+750, ob. WD-351, beton wyrównawczy i zbrojenie płyt przejściowych podpora A i E, 15.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasyp za przyczółkiem, 15.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasyp za przyczółkiem, 15.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasyp za przyczółkiem, 15.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasyp za przyczółkiem, 15.01.2020

km408+350, kolizja SN03, 20.01.2020

km408+350, kolizja SN03, 20.01.2020

Budowa kanału technologicznego, 21.01.2020

Budowa kanału technologicznego, 21.01.2020

Budowa kanału technologicznego, 21.01.2020

Budowa kanału technologicznego, 21.01.2020

Budowa kanału technologicznego, 21.01.2020

Budowa kanału technologicznego, 21.01.2020

Budowa kanału technologicznego, 21.01.2020

Budowa kanału technologicznego, 21.01.2020

km 406+350, rozbiórka kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału, 22.01.2020

km 406+350, rozbiórka kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału, 22.01.2020

km 406+350, rozbiórka kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału, 22.01.2020

km 406+350, rozbiórka kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału, 22.01.2020

km 406+350, rozbiórka kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału, 22.01.2020

km 406+350, rozbiórka kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału, 22.01.2020

km 406+300, ob. PZ-340b, zbrojenie i deskowanie ramy, 20.01.2020

km 406+300, ob. PZ-340b, zbrojenie i deskowanie ramy, 20.01.2020

km 406+300, ob. PZ-340b, zbrojenie i deskowanie ramy, 20.01.2020

km 406+300, ob. PZ-340b, zbrojenie i deskowanie ramy, 20.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie i betonowanie słupów, 20.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie i betonowanie słupów, 20.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, rozkuwanie głowic pali, 20.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, rozkuwanie głowic pali, 20.01.2020

km 414+750, ob. WD-351, beton wyrównawczy, 20.01.2020

km 414+750, ob. WD-351, beton wyrównawczy, 20.01.2020

km 414+750, ob. WD-351, beton wyrównawczy, 20.01.2020

km 414+750, ob. WD-351, beton wyrównawczy, 20.01.2020

km 410+800, ob. PG-346, ułożenie warstwy drenażowej, 21.01.2020

km 410+800, ob. PG-346, ułożenie warstwy drenażowej, 21.01.2020

km 410+400, ob. WD-344, betonowanie skrzydeł, 21.01.2020

km 410+400, ob. WD-344, betonowanie skrzydeł, 21.01.2020

km 410+400, ob. WD-344, betonowanie skrzydeł, 21.01.2020

km 410+400, ob. WD-344, betonowanie skrzydeł, 21.01.2020

km 409+200, ob. PG-343, rozbiórka obiektu, 23.01.2020

km 409+200, ob. PG-343, rozbiórka obiektu, 23.01.2020

km 406+650, ob. WA-341 str. P, zasypka podpór A i B, 30.01.2020

km 406+650, ob. WA-341 str. P, zasypka podpór A i B, 30.01.2020

km 409+210, ob. WA-343 str. P, wykop pod wymianę gruntu w osi A i B, 30.01.2020

km 409+210, ob. WA-343 str. P, wykop pod wymianę gruntu w osi A i B, 30.01.2020

km 406+650, ob. PM-08, montaż kotew gruntowych i ramy stalowej - etap II, 30.01.2020

km 406+650, ob. PM-08, montaż kotew gruntowych i ramy stalowej - etap II, 30.01.2020

km 409+600, ob. Ppz-10, warstwa wyrównawcza po wymianie gruntu, 30.01.2020

km 409+600, ob. Ppz-10, warstwa wyrównawcza po wymianie gruntu, 30.01.2020

km 412+700, ob. WD-348, betonowanie skrzydła A, 31.01.2020

km 412+700, ob. WD-348, betonowanie skrzydła A, 31.01.2020

km 412+700 str. P, ob. Wd-348, przyczółek podpory, 31.01.2020

km 412+700 str. P, ob. Wd-348, przyczółek podpory, 31.01.2020

km 400+450, ob. Pz-338a, wbijanie pali wielkośrednicowych, 03.01.2020

km 400+450, ob. Pz-338a, wbijanie pali wielkośrednicowych, 03.01.2020

km 400+450, ob. Pz-338a, wbijanie pali wielkośrednicowych, 03.01.2020

km 400+450, ob. Pz-338a, wbijanie pali wielkośrednicowych, 03.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasypka fundamentów, 03.01.2019

km 403+150, ob. WA-339, zasypka fundamentów, 03.01.2019

km 403+150, ob. WA-339, zasypka fundamentów, 03.01.2019

km 403+150, ob. WA-339, zasypka fundamentów, 03.01.2019

km 406+650, ob. WA-341, wbijanie ścianki szczelnej w pasie rozdziału, 03.01.2020

km 406+650, ob. WA-341, wbijanie ścianki szczelnej w pasie rozdziału, 03.01.2020

km 406+650, ob. WA-341, wbijanie ścianki szczelnej w pasie rozdziału, 03.01.2020

km 406+650, ob. WA-341, wbijanie ścianki szczelnej w pasie rozdziału, 03.01.2020

km 406+650, ob. WA-341, wbijanie ścianki szczelnej w pasie rozdziału, 03.01.2020

km 406+650, ob. WA-341, wbijanie ścianki szczelnej w pasie rozdziału, 03.01.2020

km 406+600, ob. PM DS. 06 1-2, 03.01.2020

km 406+600, ob. PM DS. 06 1-2, 03.01.2020

km 408+150, ob. WA-342, zbrojenie ścian przyczółków, 03.01.2020

km 408+150, ob. WA-342, zbrojenie ścian przyczółków, 03.01.2020

km 410+400, ob. WD-344, roboty zbrojarskie, 03.01.2020

km 410+400, ob. WD-344, roboty zbrojarskie, 03.01.2020

km 412+050, ob. PG-347,  zasypki fundamentów, 03.01.2020

km 412+050, ob. PG-347, zasypki fundamentów, 03.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, rozbiórka szalunków fundamentu, 07.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, rozbiórka szalunków fundamentu, 07.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, rozbiórka szalunków fundamentu, 07.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, rozbiórka szalunków fundamentu, 07.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, rozbiórka szalunków fundamentu, 09.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, rozbiórka szalunków fundamentu, 09.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie fundamentu, 09.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie fundamentu, 09.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie fundamentu, 09.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie fundamentu, 09.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasypka przyczółków, 09.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasypka przyczółków, 09.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasypka przyczółków, 09.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasypka przyczółków, 09.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasypka przyczółków, 09.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasypka przyczółków, 09.01.2020

km 402+600, ob. PZ-338c, zbrojenie płyty przejściowej, 09.01.2020

km 402+600, ob. PZ-338c, zbrojenie płyty przejściowej, 09.01.2020

km 400+900, ob. Ppz-02, zbrojenie fundamentów, 09.01.2020

km 400+900, ob. Ppz-02, zbrojenie fundamentów, 09.01.2020

Script logo