/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
km 412+670, ob. WD-348, montaż belek ustroju nośnego, 02/03.03.2020

km 412+670, ob. WD-348, montaż belek ustroju nośnego, 02/03.03.2020

km 412+670, ob. WD-348, montaż belek ustroju nośnego, 02/03.03.2020

km 412+670, ob. WD-348, montaż belek ustroju nośnego, 02/03.03.2020

km 412+670, ob. WD-348, montaż belek ustroju nośnego, 02/03.03.2020

km 412+670, ob. WD-348, montaż belek ustroju nośnego, 02/03.03.2020

km 412+670, ob. WD-348, montaż belek ustroju nośnego, 02/03.03.2020

km 412+670, ob. WD-348, montaż belek ustroju nośnego, 02/03.03.2020

km 400+890, ob. Ppz-02, zasypka za przyczółkami, 02.03.2020

km 400+890, ob. Ppz-02, zasypka za przyczółkami, 02.03.2020

km 400+450, betonowanie poprzecznicy, 02.03.2020

km 400+450, betonowanie poprzecznicy, 02.03.2020

km 403+150, ob. WA-339, zbrojenie ustroju nośnego, 06.03.2020

km 403+150, ob. WA-339, zbrojenie ustroju nośnego, 06.03.2020

km 406+620 str. P, ob. Pm-08, prefabrykaty skrzynkowe, 05.03.2020

km 406+620 str. P, ob. Pm-08, prefabrykaty skrzynkowe, 05.03.2020

km 405+050,ob. PZ-340a rozkuwanie głowic pali w osi D, 05.03.2020

km 405+050,ob. PZ-340a rozkuwanie głowic pali w osi D, 05.03.2020

km 404+270, PG-340 str. L, zasypka ramy w osi A i B, 05.03.2020

km 404+270, PG-340 str. L, zasypka ramy w osi A i B, 05.03.2020

km 403+150, ob. WA-339, betonowanie ustroju nośnego, 12.03.2020

km 403+150, ob. WA-339, betonowanie ustroju nośnego, 12.03.2020

km 402+800, ob. Ppz-04, badanie sondą dynamiczną, 12.03.2020

km 402+800, ob. Ppz-04, badanie sondą dynamiczną, 12.03.2020

km 403+150, ob. WA-339, zabetonowany ustrój nośny, 12.03.2020

km 403+150, ob. WA-339, zabetonowany ustrój nośny, 12.03.2020

km 404+280, ob. PG-340 str. L, zasypka ramy, 12.03.2020

km 404+280, ob. PG-340 str. L, zasypka ramy, 12.03.2020

km 409+200, ob. WA-343 str. P, odbiór zbrojenia ramy przed betonowaniem, 12.03.2020

km 409+200, ob. WA-343 str. P, odbiór zbrojenia ramy przed betonowaniem, 12.03.2020

km 400+450, ob. PZ-338a, filary w osi C i D, 10.03.2020

km 400+450, ob. PZ-338a, filary w osi C i D, 10.03.2020

km 400+450, ob. PZ-338a, filary w osi C i D, 10.03.2020

km 400+450, ob. PZ-338a, filary w osi C i D, 10.03.2020

km 401+600, ob. PZ-338b, filary w osi B, 12.03.2020

km 401+600, ob. PZ-338b, filary w osi B, 12.03.2020

WD -344 km 410+388,73; sprężanie ustroju nośnego, 18.03.2020

WD -344 km 410+388,73; sprężanie ustroju nośnego, 18.03.2020

WD -344 km 410+388,73; sprężanie ustroju nośnego, 18.03.2020

WD -344 km 410+388,73; sprężanie ustroju nośnego, 18.03.2020

WD -344 km 410+388,73; sprężanie ustroju nośnego, 18.03.2020

WD -344 km 410+388,73; sprężanie ustroju nośnego, 18.03.2020

WD-348 km 412+669,73, zbrojenie ustroju nośnego, 18.03.2020

WD-348 km 412+669,73, zbrojenie ustroju nośnego, 18.03.2020

WD-348 km 412+669,73, zbrojenie ustroju nośnego, 18.03.2020

WD-348 km 412+669,73, zbrojenie ustroju nośnego, 18.03.2020

WA-339 km 403+151,73

WA-339 km 403+151,73

km 410+770,73 – wykonywanie zasypek przy obiekcie PG346 25.03.2020

km 410+770,73 – wykonywanie zasypek przy obiekcie PG346 25.03.2020

km 410+770,73 – wykonywanie zasypek przy obiekcie PG346 25.03.2020

km 410+770,73 – wykonywanie zasypek przy obiekcie PG346 25.03.2020

km 410+770,73 – wykonywanie zasypek przy obiekcie PG346 25.03.2020

km 410+770,73 – wykonywanie zasypek przy obiekcie PG346 25.03.2020

km 410+800, ob. PG-346, zasypka przyczółków, 26.03.2020

km 410+800, ob. PG-346, zasypka przyczółków, 26.03.2020

km 412+050, ob. PG-347, płyta przejściowa, 26.03.2020

km 412+050, ob. PG-347, płyta przejściowa, 26.03.2020

km 413+450, ob. PZ-349a, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe, 26.03.2020

km 413+450, ob. PZ-349a, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe, 26.03.2020

km 413+460, ob. PG-349, śrutowanie betonu, 26.03.2020

km 413+460, ob. PG-349, śrutowanie betonu, 26.03.2020

km 414+735, ob. WD-351, montaż dylatacji, 26.03.2020

km 414+735, ob. WD-351, montaż dylatacji, 26.03.2020

km 414+735, ob. WD-351, montaż dylatacji, 26.03.2020

km 414+735, ob. WD-351, montaż dylatacji, 26.03.2020

km 406+300, ob. PZ-340b, betonowanie płyt przejściowych, 30.03.2020

km 406+300, ob. PZ-340b, betonowanie płyt przejściowych, 30.03.2020

km 404+270, ob. PG-340 beton płyt przejściowych B, 30.03.2020

km 404+270, ob. PG-340 beton płyt przejściowych B, 30.03.2020

km 406+300, ob. PZ-340b, zbrojenie płyt przejściowych, 30.03.2020

km 406+300, ob. PZ-340b, zbrojenie płyt przejściowych, 30.03.2020