Loga UE

/ Roboty mostowe

km 406+660, WA 341, Betonowanie kap chodnikowych, 03.07.2020

km 406+660, WA 341, Betonowanie kap chodnikowych, 03.07.2020

km 406+660, WA 341, Betonowanie kap chodnikowych, 03.07.2020

km 406+660, WA 341, Betonowanie kap chodnikowych, 03.07.2020

km 400+450, PZ 338a, Betonowanie UN, 03.07.2020

km 400+450, PZ 338a, Betonowanie UN, 03.07.2020

km 400+450, PZ 338a, Betonowanie UN, 03.07.2020

km 400+450, PZ 338a, Betonowanie UN, 03.07.2020

km 414+735, WD351, Układanie warstwy asfaltu lanego, 08.07.2020

km 414+735, WD351, Układanie warstwy asfaltu lanego, 08.07.2020

km 414+735, WD351, Układanie warstwy asfaltu lanego, 08.07.2020

km 414+735, WD351, Układanie warstwy asfaltu lanego, 08.07.2020

km 0+419, PmDs10.1, zbrojenie skrzydeł, 10.07.2020

km 0+419, PmDs10.1, zbrojenie skrzydeł, 10.07.2020

km 414+735, WD 351, Układanie asfaltu twardolanego , 10.07.2020

km 414+735, WD 351, Układanie asfaltu twardolanego , 10.07.2020

km 401+600, PZ-338b, Montaż belek prefabrykowanych typu T, 10.07.2020

km 401+600, PZ-338b, Montaż belek prefabrykowanych typu T, 10.07.2020

km 405+050, PZ-340a, Betonowanie UN segment 4 , 10.07.2020

km 405+050, PZ-340a, Betonowanie UN segment 4 , 10.07.2020

km 405+050, PZ-340a, Betonowanie ustroju nośnego, 14.07.2020

km 405+050, PZ-340a, Betonowanie ustroju nośnego, 14.07.2020

km 405+050, PZ-340a, Betonowanie ustroju nośnego, 17.07.2020

km 405+050, PZ-340a, Betonowanie ustroju nośnego, 17.07.2020

km 400+450, PZ-338a, Betonowanie ustroju nośnego (segment 4), 17.07.2020

km 400+450, PZ-338a, Betonowanie ustroju nośnego (segment 4), 17.07.2020

km 0+419, Pm DS 10.1, Zbrojenie płyt przejściowych, 24.07.2020

km 0+419, Pm DS 10.1, Zbrojenie płyt przejściowych, 24.07.2020

km 4+296, PZ 349b, Kolumny DSM, 24.07.2020

km 4+296, PZ 349b, Kolumny DSM, 24.07.2020

km 414+335, WD 350, Nawierzchnia z żywicy, 24.07.2020

km 414+335, WD 350, Nawierzchnia z żywicy, 24.07.2020

km 0+419, Pm DS. 10.1, Zasypka przyczółków, 24.07.2020

km 0+419, Pm DS. 10.1, Zasypka przyczółków, 24.07.2020

km 400+450, PZ-338a, Betonowanie UN (segment 2), 28.07.2020

km 400+450, PZ-338a, Betonowanie UN (segment 2), 28.07.2020

km 409+210, WD-343, Zbrojenie kap chodnikowych, 31.07.2020

km 409+210, WD-343, Zbrojenie kap chodnikowych, 31.07.2020

km 412+669, WD-348, Bariery ochronne, 31.07.2020

km 412+669, WD-348, Bariery ochronne, 31.07.2020

km 414+735, WD-351, Bariery ochronne, 31.07.2020

km 414+735, WD-351, Bariery ochronne, 31.07.2020

Script logo