Loga UE

/ Roboty mostowe

km 406+660, WA 341, Betonowanie kap chodnikowych, 03.07.2020

km 406+660, WA 341, Betonowanie kap chodnikowych, 03.07.2020

km 406+660, WA 341, Betonowanie kap chodnikowych, 03.07.2020

km 406+660, WA 341, Betonowanie kap chodnikowych, 03.07.2020

km 400+450, PZ 338a, Betonowanie UN, 03.07.2020

km 400+450, PZ 338a, Betonowanie UN, 03.07.2020

km 400+450, PZ 338a, Betonowanie UN, 03.07.2020

km 400+450, PZ 338a, Betonowanie UN, 03.07.2020

km 414+735, WD351, Wykonanie warstwy asfaltu lanego, 08.07.2020

km 414+735, WD351, Wykonanie warstwy asfaltu lanego, 08.07.2020

km 414+735, WD351, Wykonanie warstwy asfaltu lanego, 08.07.2020

km 414+735, WD351, Wykonanie warstwy asfaltu lanego, 08.07.2020

km 0+419, PmDs10.1, Zbrojenie skrzydeł, 10.07.2020

km 0+419, PmDs10.1, Zbrojenie skrzydeł, 10.07.2020

km 414+735, WD 351, Wykonanie asfaltu twardolanego , 10.07.2020

km 414+735, WD 351, Wykonanie asfaltu twardolanego , 10.07.2020

km 401+600, PZ-338b, Montaż belek prefabrykowanych typu T, 10.07.2020

km 401+600, PZ-338b, Montaż belek prefabrykowanych typu T, 10.07.2020

km 401+600, PZ-338b, Montaż belek prefabrykowanych typu T, 10.07.2020

km 401+600, PZ-338b, Montaż belek prefabrykowanych typu T, 10.07.2020

km 405+050, PZ-340a, Betonowanie ustroju nośnego, 14.07.2020

km 405+050, PZ-340a, Betonowanie ustroju nośnego, 14.07.2020

km 405+050, PZ-340a, Betonowanie ustroju nośnego, 17.07.2020

km 405+050, PZ-340a, Betonowanie ustroju nośnego, 17.07.2020

km 400+450, PZ-338a, Betonowanie ustroju nośnego (segment 4), 17.07.2020

km 400+450, PZ-338a, Betonowanie ustroju nośnego (segment 4), 17.07.2020

km 0+419, Pm DS 10.1, Zbrojenie płyt przejściowych, 24.07.2020

km 0+419, Pm DS 10.1, Zbrojenie płyt przejściowych, 24.07.2020

km 4+296, PZ 349b, Kolumny DSM, 24.07.2020

km 4+296, PZ 349b, Kolumny DSM, 24.07.2020

km 414+335, WD 350, Nawierzchnia z żywicy, 24.07.2020

km 414+335, WD 350, Nawierzchnia z żywicy, 24.07.2020

km 0+419, Pm DS. 10.1, Zasypka przyczółków, 24.07.2020

km 0+419, Pm DS. 10.1, Zasypka przyczółków, 24.07.2020

km 400+450, PZ-338a, Betonowanie UN (segment 2), 28.07.2020

km 400+450, PZ-338a, Betonowanie UN (segment 2), 28.07.2020

km 409+210, WD-343, Zbrojenie kap chodnikowych, 31.07.2020

km 409+210, WD-343, Zbrojenie kap chodnikowych, 31.07.2020

km 412+669, WD-348, Bariery ochronne, 31.07.2020

km 412+669, WD-348, Bariery ochronne, 31.07.2020

km 414+735, WD-351, Bariery ochronne, 31.07.2020

km 414+735, WD-351, Bariery ochronne, 31.07.2020

Opublikowano: czw, 09/07/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo