/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
PZDS 02.1-3, Badanie sondą dynamiczną zagęszczenia podłoża, 02.10.2020

PZDS 02.1-3, Badanie sondą dynamiczną zagęszczenia podłoża, 02.10.2020

PmDs 02-1 – Deskowanie ścian wlotu przepustu, 02.10.2020

PmDs 02-1 – Deskowanie ścian wlotu przepustu, 02.10.2020

PmDs 02-1 – Deskowanie ścian wlotu przepustu, 02.10.2020

PmDs 02-1 – Deskowanie ścian wlotu przepustu, 02.10.2020

PZ338a, Hydrofobizacja obiektu, 09.10.2020

PZ338a, Hydrofobizacja obiektu, 09.10.2020

MaPz 345a, Montaż belek, 09.10.2020

MaPz 345a, Montaż belek, 09.10.2020

MaPz 345a, Montaż belek, 09.10.2020

MaPz 345a, Montaż belek, 09.10.2020

Ppz 11a, Zasypka przyczółków, 09.10.2020

Ppz 11a, Zasypka przyczółków, 09.10.2020

Ppz 11a, Zasypka przyczółków, 09.10.2020

Ppz 11a, Zasypka przyczółków, 09.10.2020

MaPz 345a, Montaż zbrojenia, 09.10.2020

MaPz 345a, Montaż zbrojenia, 09.10.2020

PZ DS.02.1-3, Zbrojenie płyt przejściowych, 09.10.2020

PZ DS.02.1-3, Zbrojenie płyt przejściowych, 09.10.2020

PZ DS.02.1-3, Betonowanie płyt przejściowych, 09.10.2020

PZ DS.02.1-3, Betonowanie płyt przejściowych, 09.10.2020

PZ340a, Próba wyrywania kotew, 16.10.2020

PZ340a, Próba wyrywania kotew, 16.10.2020

WD 341, Montaż barier, 16.10.2020

WD 341, Montaż barier, 16.10.2020

MDPZ345a, Zbrojenie płyty ustroju nośnego, 16.10.2020

MDPZ345a, Zbrojenie płyty ustroju nośnego, 16.10.2020

MDPZ345a, Urządzenia dylatacyjne, 16.10.2020

MDPZ345a, Urządzenia dylatacyjne, 16.10.2020