Loga UE

/ Roboty mostowe

WA-339, Szalowanie przyczółka A, 03.02.2021

WA-339, Szalowanie przyczółka A, 03.02.2021

WA-339, Szalowanie przyczółka A, 03.02.2021

WA-339, Szalowanie przyczółka A, 03.02.2021

PG-340, Betonowanie ramy, 05.02.2021

PG-340, Betonowanie ramy, 05.02.2021

PG-342,  Zbrojenie i deskowanie ramy, 05.02.2021

PG-342, Zbrojenie i deskowanie ramy, 05.02.2021

Ppz-11,Roboty ziemne, 12.02.2021

Ppz-11,Roboty ziemne, 12.02.2021

Ppz-11,Roboty ziemne, 12.02.2021

Ppz-11,Roboty ziemne, 12.02.2021

MaPz 345, Wbijanie pali prefabrykowanych, 12.02.2021

MaPz 345, Wbijanie pali prefabrykowanych, 12.02.2021

MaPz 345, Wbijanie pali prefabrykowanych, 12.02.2021

MaPz 345, Wbijanie pali prefabrykowanych, 12.02.2021

Demontaż UN ramy PG-340, 09.02.2021

Demontaż UN ramy PG-340, 09.02.2021

WA-341, Zbrojenie i deskowanie przyczółka B, 10.02.2021

WA-341, Zbrojenie i deskowanie przyczółka B, 10.02.2021

PG-342, Zbrojenie i deskowanie ramy, 09.02.2021

PG-342, Zbrojenie i deskowanie ramy, 09.02.2021

WA-339, Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej przyczółka A, 10.02.2021

WA-339, Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej przyczółka A, 10.02.2021

Widok z PZ-340a

Widok z PZ-340a

PG-349, Rozbiórka obiektu, 17.02.2021

PG-349, Rozbiórka obiektu, 17.02.2021

MAPZ-345, Montaż pali prefabrykowanych, 17.02.2021

MAPZ-345, Montaż pali prefabrykowanych, 17.02.2021

PG-342, Zbrojenie i deskowanie ramy, 17.02.2021

PG-342, Zbrojenie i deskowanie ramy, 17.02.2021

Pm-08, Wykop, 17.02.2021

Pm-08, Wykop, 17.02.2021

WA-341, Deskowanie i zbrojenie korpusu, 17.02.2021

WA-341, Deskowanie i zbrojenie korpusu, 17.02.2021

PZ-338C, Zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej i płyt przejściowych, 17.02.2021

PZ-338C, Zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej i płyt przejściowych, 17.02.2021

MAPZ-345, Montaż pali prefabrykowanych, 18.02.2021

MAPZ-345, Montaż pali prefabrykowanych, 18.02.2021

MAPZ-345, Montaż pali prefabrykowanych, 18.02.2021

MAPZ-345, Montaż pali prefabrykowanych, 18.02.2021

MAPZ-345, Roboty ziemne, 19.02.2021

MAPZ-345, Roboty ziemne, 19.02.2021

MAPZ-345, Betonowanie, 19.02.2021

MAPZ-345, Betonowanie, 19.02.2021

MAPZ-345, Pale prefabrykowane, 22.02.2021

MAPZ-345, Pale prefabrykowane, 22.02.2021

PZ-349A, Rozbiórka obiektu, 22.02.2021

PZ-349A, Rozbiórka obiektu, 22.02.2021

PG-342, Betonowanie ramy obiektu, 22.02.2021

PG-342, Betonowanie ramy obiektu, 22.02.2021

WA-341, Szalowanie ścianki zaplecznej, 22.02.2021

WA-341, Szalowanie ścianki zaplecznej, 22.02.2021

Obiekt Ppz-10, 23.02.2021

Obiekt Ppz-10, 23.02.2021

Obiekt Ppz-10, 23.02.2021

Obiekt Ppz-10, 23.02.2021

Ppz-10, Deskowanie ścian i stropu ramy, 26.02.2021

Ppz-10, Deskowanie ścian i stropu ramy, 26.02.2021

Ppz-05, Zasypka przepustu, 26.02.2021

Ppz-05, Zasypka przepustu, 26.02.2021

WA-339, Zbrojenie i deskowanie przyczółka P, 26.02.2021

WA-339, Zbrojenie i deskowanie przyczółka P, 26.02.2021

WA-341, Zbrojenie i deskowanie przyczółka P2, 26.02.2021

WA-341, Zbrojenie i deskowanie przyczółka P2, 26.02.2021

Opublikowano: pią, 26/02/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo