Loga UE

/ Roboty mostowe

WA-339, Montaż belek prefabrykowanych, 02.04.2021

WA-339, Montaż belek prefabrykowanych, 02.04.2021

WA-339, Montaż belek prefabrykowanych, 02.04.2021

WA-339, Montaż belek prefabrykowanych, 02.04.2021

WA-339, Ułożenie warstwy betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe, 02.04.2021

WA-339, Ułożenie warstwy betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe, 02.04.2021

Pm-08, Wykonywanie izolacji na zimno, 02.04.2021

Pm-08, Wykonywanie izolacji na zimno, 02.04.2021

WD-342, Zasypka przyczółków wraz z montażem odwodnienia, 09.04.2021

WD-342, Zasypka przyczółków wraz z montażem odwodnienia, 09.04.2021

WD-342, Zasypka przyczółków wraz z montażem odwodnienia, 09.04.2021

WD-342, Zasypka przyczółków wraz z montażem odwodnienia, 09.04.2021

WD-343, Deskowanie i zbrojenie fundamentów skrzydeł, 09.04.2021

WD-343, Deskowanie i zbrojenie fundamentów skrzydeł, 09.04.2021

WD-343, Deskowanie i zbrojenie fundamentów skrzydeł, 09.04.2021

WD-343, Deskowanie i zbrojenie fundamentów skrzydeł, 09.04.2021

PG-349, Betonowanie fundamentu ramy, 09.04.2021

PG-349, Betonowanie fundamentu ramy, 09.04.2021

MAPZ-345, Zbrojenie i deskowanie ściany przyczółka, 09.04.2021

MAPZ-345, Zbrojenie i deskowanie ściany przyczółka, 09.04.2021

WD-347, Deskowanie i zbrojenie fundamentów przyczółków, 09.04.2021

WD-347, Deskowanie i zbrojenie fundamentów przyczółków, 09.04.2021

WD-347, Deskowanie i zbrojenie fundamentów przyczółków, 09.04.2021

WD-347, Deskowanie i zbrojenie fundamentów przyczółków, 09.04.2021

WD-347, Deskowanie i zbrojenie fundamentów przyczółków, 09.04.2021

WD-347, Deskowanie i zbrojenie fundamentów przyczółków, 09.04.2021

Pm-08, Zbrojenie i deskowanie wlotu przepustu, 09.04.2021

Pm-08, Zbrojenie i deskowanie wlotu przepustu, 09.04.2021

MAPZ-345, Zbrojenie i deskowanie ściany przyczółka, 16.04.2021

MAPZ-345, Zbrojenie i deskowanie ściany przyczółka, 16.04.2021

PG-349, Zbrojenie fundamentów skrzydeł, 16.04.2021

PG-349, Zbrojenie fundamentów skrzydeł, 16.04.2021

PG-349, Zbrojenie fundamentów skrzydeł, 16.04.2021

PG-349, Zbrojenie fundamentów skrzydeł, 16.04.2021

PG-347, Zbrojenie i deskowanie fundamentu, 16.04.2021

PG-347, Zbrojenie i deskowanie fundamentu, 16.04.2021

WA-339, Betonowanie ustroju nośnego, 22.04.2021

WA-339, Betonowanie ustroju nośnego, 22.04.2021

WA-341, Betonowanie ustroju nośnego, 22.04.2021

WA-341, Betonowanie ustroju nośnego, 22.04.2021

WA-341, Betonowanie ustroju nośnego, 22.04.2021

WA-341, Betonowanie ustroju nośnego, 22.04.2021

WA-341, Montaż dylatacji, 23.04.2021

WA-341, Montaż dylatacji, 23.04.2021

Pm-08, Deskowanie ścian skrzydeł, 23.04.2021

Pm-08, Deskowanie ścian skrzydeł, 23.04.2021

MAPZ-345, Deskowanie i zbrojenie poprzecznicy (etap 1), 23.04.2021

MAPZ-345, Deskowanie i zbrojenie poprzecznicy (etap 1), 23.04.2021

PG-349, Zbrojenie ustroju nośnego, 23.04.2021

PG-349, Zbrojenie ustroju nośnego, 23.04.2021

Pm-08, Zbrojenie i deskowanie skrzydeł, 26.04.2021

Pm-08, Zbrojenie i deskowanie skrzydeł, 26.04.2021

PZ-340B, Zasypka obiektu, 26.04.2021

PZ-340B, Zasypka obiektu, 26.04.2021

MAPZ-345, Zakładanie kolektora odwodnieniowego, 28.04.2021

MAPZ-345, Zakładanie kolektora odwodnieniowego, 28.04.2021

PZ-340a, Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych, 28.04.2021

PZ-340a, Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych, 28.04.2021

PZ-340a, Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych, 28.04.2021

PZ-340a, Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych, 28.04.2021

MAPZ-345, Montaż belek, 29.04.2021

MAPZ-345, Montaż belek, 29.04.2021

PZ-349b, Montaż papy termozgrzewalnej, 29.04.2021

PZ-349b, Montaż papy termozgrzewalnej, 29.04.2021

PZ-349a, Betonowanie ramy ustroju nośnego, 29.04.2021

PZ-349a, Betonowanie ramy ustroju nośnego, 29.04.2021

PZ-349a, Betonowanie ramy ustroju nośnego, 29.04.2021

PZ-349a, Betonowanie ramy ustroju nośnego, 29.04.2021

PG-340, Zbrojenie kap chodnikowych, 29.04.2021

PG-340, Zbrojenie kap chodnikowych, 29.04.2021

Opublikowano: pią, 30/04/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo