Loga UE

/ Roboty mostowe

WA-339, Montaż belek prefabrykowanych, 02.04.2021

WA-339, Montaż belek prefabrykowanych, 02.04.2021

WA-339, Montaż belek prefabrykowanych, 02.04.2021

WA-339, Montaż belek prefabrykowanych, 02.04.2021

WA-339, Ułożenie warstwy betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe, 02.04.2021

WA-339, Ułożenie warstwy betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe, 02.04.2021

Pm-08, Wykonywanie izolacji na zimno, 02.04.2021

Pm-08, Wykonywanie izolacji na zimno, 02.04.2021

WD-342, Zasypka przyczółków wraz z montażem odwodnienia, 09.04.2021

WD-342, Zasypka przyczółków wraz z montażem odwodnienia, 09.04.2021

WD-342, Zasypka przyczółków wraz z montażem odwodnienia, 09.04.2021

WD-342, Zasypka przyczółków wraz z montażem odwodnienia, 09.04.2021

WD-343, Deskowanie i zbrojenie fundamentów skrzydeł, 09.04.2021

WD-343, Deskowanie i zbrojenie fundamentów skrzydeł, 09.04.2021

WD-343, Deskowanie i zbrojenie fundamentów skrzydeł, 09.04.2021

WD-343, Deskowanie i zbrojenie fundamentów skrzydeł, 09.04.2021

PG-349, Betonowanie fundamentu ramy, 09.04.2021

PG-349, Betonowanie fundamentu ramy, 09.04.2021

MAPZ-345, Zbrojenie i deskowanie ściany przyczółka, 09.04.2021

MAPZ-345, Zbrojenie i deskowanie ściany przyczółka, 09.04.2021

WD-347, Deskowanie i zbrojenie fundamentów przyczółków, 09.04.2021

WD-347, Deskowanie i zbrojenie fundamentów przyczółków, 09.04.2021

WD-347, Deskowanie i zbrojenie fundamentów przyczółków, 09.04.2021

WD-347, Deskowanie i zbrojenie fundamentów przyczółków, 09.04.2021

WD-347, Deskowanie i zbrojenie fundamentów przyczółków, 09.04.2021

WD-347, Deskowanie i zbrojenie fundamentów przyczółków, 09.04.2021

Pm-08, Zbrojenie i deskowanie wlotu przepustu, 09.04.2021

Pm-08, Zbrojenie i deskowanie wlotu przepustu, 09.04.2021

Opublikowano: pią, 09/04/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo