Loga UE

/ Roboty mostowe

Ppz-11, Zbrojenie skrzydła, 02.06.2021

Ppz-11, Zbrojenie skrzydła, 02.06.2021

Ppz-11, Deskowanie korpusu i skrzydła, 02.06.2021

Ppz-11, Deskowanie korpusu i skrzydła, 02.06.2021

PZ-349a, Zasypka przyczółków, 02.06.2021

PZ-349a, Zasypka przyczółków, 02.06.2021

PZ-340a, Słupy ekranów akustycznych, 10.06.2021

PZ-340a, Słupy ekranów akustycznych, 10.06.2021

PZ-340a, Słupy ekranów akustycznych, 10.06.2021

PZ-340a, Słupy ekranów akustycznych, 10.06.2021

WA-343, Montaż desek gzymsowych, 10.06.2021

WA-343, Montaż desek gzymsowych, 10.06.2021

WA-343, Montaż desek gzymsowych, 10.06.2021

WA-343, Montaż desek gzymsowych, 10.06.2021

MAPZ-345, Montaż dylatacji, 10.06.2021

MAPZ-345, Montaż dylatacji, 10.06.2021

PZ-338b, Słupy ekranów, 18.06.2021

PZ-338b, Słupy ekranów, 18.06.2021

PZ-348a Słupy ekranów, 18.06.2021

PZ-348a Słupy ekranów, 18.06.2021

PZ-348a, Praimer pod montaż papy, 18.06.2021

PZ-348a, Praimer pod montaż papy, 18.06.2021

PZ-338b, Układanie foli ochronnej, 18.06.2021

PZ-338b, Układanie foli ochronnej, 18.06.2021

PZ-349a, Montaż drenażu zasypki inżynierskiej, 18.06.2021

PZ-349a, Montaż drenażu zasypki inżynierskiej, 18.06.2021

WA-342, Montaż krawężnika i wklejanie kotew, 18.06.2021

WA-342, Montaż krawężnika i wklejanie kotew, 18.06.2021

WA-342, Montaż krawężnika i wklejanie kotew, 18.06.2021

WA-342, Montaż krawężnika i wklejanie kotew, 18.06.2021

WA-343, Zbrojenie płyt przejściowych, 18.06.2021

WA-343, Zbrojenie płyt przejściowych, 18.06.2021

PG-347, Zasypki przyczółków, 25.06.2021

PG-347, Zasypki przyczółków, 25.06.2021

PG-347, Zasypki przyczółków, 25.06.2021

PG-347, Zasypki przyczółków, 25.06.2021

PG-347, Zasypka przyczółków  i montaż papy, 25.06.2021

PG-347, Zasypka przyczółków i montaż papy, 25.06.2021

MAPZ-345, Montaż krawężnika, 25.06.2021

MAPZ-345, Montaż krawężnika, 25.06.2021

Opublikowano: wto, 29/06/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo