Loga UE

/ Roboty mostowe

Obiekt WA-339, Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego, 01.09.2021

Obiekt WA-339, Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego, 01.09.2021

Obiekt WA-339, Przygotowanie powierzchni pod ułożenie izolacjo-nawierzchni z żywic, 07.09.2021

Obiekt WA-339, Przygotowanie powierzchni pod ułożenie izolacjo-nawierzchni z żywic, 07.09.2021

Obiekt PZ-340b, Malowanie prefabrykatów krańcowych, 16.09.2021

Obiekt PZ-340b, Malowanie prefabrykatów krańcowych, 16.09.2021

Obiekt WD-344,  Montaż odwodnienia, 16.09.2021

Obiekt WD-344, Montaż odwodnienia, 16.09.2021

Obiekt WD-344,  Montaż odwodnienia, 16.09.2021

Obiekt WD-344, Montaż odwodnienia, 16.09.2021

Obiekt PZ-338a, Wykonywanie zasypki za przyczółkiem, 17.09.2021

Obiekt PZ-338a, Wykonywanie zasypki za przyczółkiem, 17.09.2021

Obiekt PZ-338A, Wykonywanie robót ziemnych na obiekcie, 21.09.2021

Obiekt PZ-338A, Wykonywanie robót ziemnych na obiekcie, 21.09.2021

Obiekt WA-339, Montaż kolektora odwodnienia, 24.09.2021

Obiekt WA-339, Montaż kolektora odwodnienia, 24.09.2021

Obiekt WA-339, Montaż kolektora odwodnienia, 24.09.2021

Obiekt WA-339, Montaż kolektora odwodnienia, 24.09.2021

Obiekt WD-344, Montaż rury osłonowej, 24.09.2021

Obiekt WD-344, Montaż rury osłonowej, 24.09.2021

Obiekt MDPZ-345a, Wykonywanie SMA na obiekcie, 29.09.2021

Obiekt MDPZ-345a, Wykonywanie SMA na obiekcie, 29.09.2021

Obiekt MDPZ-345a, Wykonywanie SMA na drodze DL07, 29.09.2021

Obiekt MDPZ-345a, Wykonywanie SMA na drodze DL07, 29.09.2021

Opublikowano: czw, 30/09/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo