Loga UE

/ Roboty mostowe

Obiekt WD-350, Kosmetyka betonu, 05.11.2021

Obiekt WD-350, Kosmetyka betonu, 05.11.2021

Obiekt PG-347, Wykonywanie schodów skarpowych, 05.11.2021

Obiekt PG-347, Wykonywanie schodów skarpowych, 05.11.2021

Obiekt Ppz-10, Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego, 05.11.2021

Obiekt Ppz-10, Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego, 05.11.2021

Obiekt WA-342, Wykonanie podbudowy bitumicznej, 05.11.2021

Obiekt WA-342, Wykonanie podbudowy bitumicznej, 05.11.2021

Obiekt WA-342, Montaż papy na ustroju nośnym, 12.11.2021

Obiekt WA-342, Montaż papy na ustroju nośnym, 12.11.2021

Obiekt PG-347, Roboty brukarskie, 10.11.2021

Obiekt PG-347, Roboty brukarskie, 10.11.2021

Obiekt WD-350, Uszczelnianie dylatacji, 10.11.2021

Obiekt WD-350, Uszczelnianie dylatacji, 10.11.2021

Obiekt MAPZ-345A, Wykonywanie schodów skarpowych, 16.11.2021

Obiekt MAPZ-345A, Wykonywanie schodów skarpowych, 16.11.2021

Obiekt WA-342, Układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego, 16.11.2021

Obiekt WA-342, Układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego, 16.11.2021

Obiekt WA-342, Układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego, 16.11.2021

Obiekt WA-342, Układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego, 16.11.2021

Obiekt PZ-340b, Wykonywanie fundamentów pod bariery, 19.11.2021

Obiekt PZ-340b, Wykonywanie fundamentów pod bariery, 19.11.2021

Obiekt PG-347, Zagęszczanie warstwy wiążącej AC WMS, 22.11.2021

Obiekt PG-347, Zagęszczanie warstwy wiążącej AC WMS, 22.11.2021

Obiekt PG-347, Wykonywanie warstwy wiążącej AC WMS, 22.11.2021

Obiekt PG-347, Wykonywanie warstwy wiążącej AC WMS, 22.11.2021

Obiekt PG-347, Zagęszczanie warstwy ścieralnej SMA, 23.11.2021

Obiekt PG-347, Zagęszczanie warstwy ścieralnej SMA, 23.11.2021

Obiekt PZ-338b, Roboty ziemne – formowanie najazdu, 23.11.2021

Obiekt PZ-338b, Roboty ziemne – formowanie najazdu, 23.11.2021

Obiekt PZ-338a, Nasadzenia zieleni, 23.11.2021

Obiekt PZ-338a, Nasadzenia zieleni, 23.11.2021

Obiekt PG-343, Wykonywanie warstwy ścieralnej, 24.11.2021

Obiekt PG-343, Wykonywanie warstwy ścieralnej, 24.11.2021

Obiekt PG-343, Zagęszczanie warstwy ścieralnej, 24.11.2021

Obiekt PG-343, Zagęszczanie warstwy ścieralnej, 24.11.2021

Obiekt PG-349, Zagęszczanie warstwy ścieralnej, 25.11.2021

Obiekt PG-349, Zagęszczanie warstwy ścieralnej, 25.11.2021

Obiekt PG-341, Montaż barier mostowych, 26.11.2021

Obiekt PG-341, Montaż barier mostowych, 26.11.2021

Obiekt MAPZ-345, Kolektor odwodnienia, 26.11.2021

Obiekt MAPZ-345, Kolektor odwodnienia, 26.11.2021

Obiekt PG-341, Kotwy na fundamencie pod bariery, 26.11.2021

Obiekt PG-341, Kotwy na fundamencie pod bariery, 26.11.2021

Obiekt MAPZ-345, Wpust i drenaż ustroju nośnego przed  warstwą SMA, 26.11.2021

Obiekt MAPZ-345, Wpust i drenaż ustroju nośnego przed warstwą SMA, 26.11.2021

Obiekt MAPZ-345, Żywica na kapach chodnikowych, 26.11.2021

Obiekt MAPZ-345, Żywica na kapach chodnikowych, 26.11.2021

Opublikowano: wto, 30/11/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo