Loga UE

/ Roboty mostowe

Obiekt WD-344, Wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej, 01.03.2022

Obiekt WD-344, Wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej, 01.03.2022

Obiekt PZ-340A, Szalowanie głowic pali osłon przeciwolśnieniowych, 01.03.2022

Obiekt PZ-340A, Szalowanie głowic pali osłon przeciwolśnieniowych, 01.03.2022

Obiekt WD-344, Roboty wykończeniowe powierzchni betonowych, 04.03.2022

Obiekt WD-344, Roboty wykończeniowe powierzchni betonowych, 04.03.2022

Obiekt PZ-338B, Wypełnienia drewniane ekranów akustycznych, 03.03.2022

Obiekt PZ-338B, Wypełnienia drewniane ekranów akustycznych, 03.03.2022

Obiekt PZ-340A, Wypełnienia drewniane ekranów akustycznych, 03.03.2022

Obiekt PZ-340A, Wypełnienia drewniane ekranów akustycznych, 03.03.2022

Obiekt PZ-338A, Wypełnienia drewniane ekranów akustycznych, 04.03.2022

Obiekt PZ-338A, Wypełnienia drewniane ekranów akustycznych, 04.03.2022

Obiekt WD-344, Geokrata na skarpie, 07.03.2022

Obiekt WD-344, Geokrata na skarpie, 07.03.2022

Obiekt PZ-340A, Wypełnienia drewniane osłon przeciwolśnieniowych, 07.03.2022

Obiekt PZ-340A, Wypełnienia drewniane osłon przeciwolśnieniowych, 07.03.2022

Obiekt PZ-338A, Wypełnienia drewniane osłon przeciwolśnieniowych, 07.03.2022

Obiekt PZ-338A, Wypełnienia drewniane osłon przeciwolśnieniowych, 07.03.2022

Obiekt PG-349, Szlifowanie powierzchni betonowych, 08.03.2022

Obiekt PG-349, Szlifowanie powierzchni betonowych, 08.03.2022

Obiekt PZ-340A, Wypełnienia drewniane osłon przeciwolśnieniowych, 08.03.2022

Obiekt PZ-340A, Wypełnienia drewniane osłon przeciwolśnieniowych, 08.03.2022

Obiekt PZ-338B, Wykonywanie głowic pali osłon przeciwolśnieniowych, 08.03.2022

Obiekt PZ-338B, Wykonywanie głowic pali osłon przeciwolśnieniowych, 08.03.2022

Obiekt MDPZ-345A, Schody skarpowe i ściek prefabrykowany, 09.03.2022

Obiekt MDPZ-345A, Schody skarpowe i ściek prefabrykowany, 09.03.2022

Obiekt PZ-338A, Betonowanie głowic pali osłon przeciwolśnieniowych, 14.03.2022

Obiekt PZ-338A, Betonowanie głowic pali osłon przeciwolśnieniowych, 14.03.2022

Obiekt PZ-349b, Prace wykończeniowe powierzchni betonowych, 16.03.2022

Obiekt PZ-349b, Prace wykończeniowe powierzchni betonowych, 16.03.2022

Obiekt Ppz-11a, Montaż barier energochłonnych, 17.03.2022

Obiekt Ppz-11a, Montaż barier energochłonnych, 17.03.2022

Obiekt PZ-338B, Nasadzenia na obiekcie, 17.03.2022

Obiekt PZ-338B, Nasadzenia na obiekcie, 17.03.2022

Obiekt PZ-338B, Nasadzenia na obiekcie, 17.03.2022

Obiekt PZ-338B, Nasadzenia na obiekcie, 17.03.2022

Obiekt PZ-338B, Przygotowanie pod betonowanie głowic pali osłon przeciwolśnieniowych, 17.03.2022

Obiekt PZ-338B, Przygotowanie pod betonowanie głowic pali osłon przeciwolśnieniowych, 17.03.2022

Obiekt PZ-338B, Zabetonowane głowice pali osłon przeciwolśnieniowych, 17.03.2022

Obiekt PZ-338B, Zabetonowane głowice pali osłon przeciwolśnieniowych, 17.03.2022

Obiekt Pm-08, Profilowanie skarpy pod wykonanie schodów skarpowych, 17.03.2022

Obiekt Pm-08, Profilowanie skarpy pod wykonanie schodów skarpowych, 17.03.2022

Obiekt PZ-349b, Montaż barier energochłonnych, 22.03.2022

Obiekt PZ-349b, Montaż barier energochłonnych, 22.03.2022

Obiekt WD-344, Prace wykończeniowe pod obiektem, 23.03.2022

Obiekt WD-344, Prace wykończeniowe pod obiektem, 23.03.2022

Obiekt WD-348, Malowanie izolacji pod obiektem, 25.03.2022

Obiekt WD-348, Malowanie izolacji pod obiektem, 25.03.2022

Obiekt PZ-340a, Montaż pali osłon przeciwolśnieniowych, 25.03.2022

Obiekt PZ-340a, Montaż pali osłon przeciwolśnieniowych, 25.03.2022

Obiekt WD-351, Wykonywanie warstwy ścieralnej na ciągu pieszo-rowerowym, 25.03.2022

Obiekt WD-351, Wykonywanie warstwy ścieralnej na ciągu pieszo-rowerowym, 25.03.2022

Obiekt PZ-340A, Przygotowanie pod montaż słupów pali osłon przeciwolśnieniowych, 29.03.2022

Obiekt PZ-340A, Przygotowanie pod montaż słupów pali osłon przeciwolśnieniowych, 29.03.2022

km 410+600, Humusowanie skarpy przy obiekcie MDPZ-345A, 30.03.2022

km 410+600, Humusowanie skarpy przy obiekcie MDPZ-345A, 30.03.2022

Obiekt PZ-340A, Szalowanie pod betonowanie głowic pali osłon przeciwolśnieniowych, 30.03.2022

Obiekt PZ-340A, Szalowanie pod betonowanie głowic pali osłon przeciwolśnieniowych, 30.03.2022

Opublikowano: czw, 31/03/22

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo