/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0046/18

/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1, koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
Budowa kanalizacji deszczowej, 07.08.2020

pon, 27/07/20

Roboty branżowe

km 405+700, Wypełnienie szczelin dylatacyjnych wkładkami, 03.08.2020

pon, 27/07/20

Roboty drogowe

km 1+518, MD/PZ 345a, Betonowane fundamentów, 07.08.2020

pon, 27/07/20

Roboty mostowe

399+800

pon, 27/07/20

Zdjęcia lotnicze