Loga UE

/ Wprowadzenie zmian w Tymczasowej Organizacji Ruchu na węźle Mykanów

W dniu 21.08.2020 o godz. 13 planowane jest wprowadzenie zmiany do Tymczasowej Organizacji Ruchu na budowanym odcinku autostrady A1 w obrębie węzła Mykanów. Uruchomiony zostanie obiekt WD-351 prowadzący drogę powiatową DP-1059S relacji Mykanów-Kościelec nad autostradą oraz rondo po stronie miejscowości Kościelec. Po zmianach w organizacji ruchu wjazd na DK nr 1 dostępny będzie tylko od strony Kościelca w kierunkach do Łodzi (prawoskręt) i do Częstochowy (lewoskręt). Zjazd z DK nr 1 na DP-1059S będzie dostępny na wysokości Kościelca – lewoskręt dla jadących w kierunku Częstochowy i prawoskręt dla jadących w kierunku Łodzi. 

Opublikowano: czw, 20/08/20

Script logo