Loga UE

/ Wprowadzenie zmian w Tymczasowej Organizacji Ruchu w rejonie połączenia odcinków E i F

W dniu 19.08.2020 o godz. 15 wprowadzono zmiany do Tymczasowej Organizacji Ruchu na budowanym odcinku autostrady A1 w rejonie połączenia odcinków E i F. Istotą zmiany jest przesunięcie miejsca w którym następuje zmiana jezdni po której prowadzony jest ruch oraz utrudnienie związane z wydłużeniem o ok. 800m zawężonego odcinka drogi w układzie ruchu 1+1. Przed zmianą ruch odbywał się po jezdni wschodniej (od strony Kościelca, jezdnia docelowo będzie prowadziła ruch w kierunku Łodzi) i przejście na jezdnię zachodnią (od strony Mykanowa, jezdnia docelowo będzie prowadziła ruch w kierunku Katowic) ma miejsce w km ok. 416+300. Po zmianach ruch odbywa się po jezdni wschodniej (od strony Kościelca, jezdnia docelowo będzie prowadziła ruch w kierunku Łodzi), aż do km 417+200 (tuż przed wiaduktem autostradowym nad linią kolejową nr 146, gdzie będzie zlokalizowany przejazd na jezdnię zachodnią (od strony Mykanowa, jezdnia docelowo będzie prowadziła ruch w kierunku Katowic).  

Opublikowano: śro, 19/08/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM Inwestor Zastępczy S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo