Loga UE

/ Wyłączenia z ruchu DK 1 od Kościelca do Łochyni na czas robót na obiekcie inżynierskim

 

W godzinach nocnych od 23:00 do 5:00, z 2/3 oraz z 3/4 grudnia br., nastąpi montaż konstrukcji niosącej wiaduktu drogowego nr 350 stanowiącego element budowanego węzła Mykanów.

W trakcie podnoszenia oraz precyzyjnego usytuowania belek prefabrykowanych w gniazdach podpór niezbędne będzie wstrzymanie ruchu. Wykonane zostaną również korekty w oznakowaniu poziomym oraz w lokalizacji sygnalizatorów na wlocie północnym DK1. Korekty te wynikają z konieczności poprawy dostrzegalności sygnalizatorów, które po montażu belek nośnych byłyby zasłonięte. Zamknięcie DK1 nastąpi w godzinach o najmniejszym natężeniu ruchu. Na ten czas został wyznaczony objazd drogami powiatowymi nr DP 1059S oraz 1025S przez miejscowości Grabowa - Mykanów - Kościelec.

Schemat objazdu

Schemat objazdu

Węzeł Mykanów

To węzeł typu WB (trąbka), zapewniający bezkolizyjne połączenie drogi powiatowej nr 1059S relacji Kościelec – Mykanów z autostrada A1. W jego skład wchodzą obiekty mostowe WD-350 i WD-351.

Konstrukcja obiektu

Wiadukt WD-351 zaprojektowano w formie ustroju ramowego 4-przęsłowego ciągłego o konstrukcji belkowo-płytowej z belek strunobetonowych typu T zespolonych płytą betonową monolityczną. Obiekt posadowiony jest bezpośrednio na podłożu, po wymianie gruntu. Przyczółki zaprojektowano jako żelbetowe masywne ze skrzydłami równoległymi do osi drogi na obiekcie. Filary zaprojektowano jako słupowe – każdy filar składa się z trzech słupów o przekroju poprzecznym 1,3 x 0,9m. Słupy filara w osi C są zwieńczone oczepem w formie poprzecznicy ustroju nośnego. W osiach B i D ustrój nośny poprzez poprzecznicę opiera się na słupach za pośrednictwem łożysk.

Główne parametry techniczne obiektu:

Długość konstrukcji nośnej: 71,745 [m].

Rozpiętość teoretyczna w osiach podpór: 13,50+22,50+22,50+12,90 [m].

Szerokość całkowita: 13,90 + 0,60 - wspornik pod latarnię [m].

Szerokość użytkowa jezdni: 0,5+2x3,5+0,5 [m].

Szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 4,20 [m].

Opublikowano: pon, 02/12/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo