Loga UE

/ Obiekty inżynierskie

L.p. Numer obiektu Rodzaj obiektu Lokalizacja Uwagi
1 PZ 338a Przejście dla zwierząt dużych 400+450,00 Służy bezkolizyjnemu przeprowadzeniu dużych zwierząt nad autostradą A1.
2 PZ 338b Przejście dla zwierząt dużych 401+600,00 Służy bezkolizyjnemu przeprowadzeniu dużych zwierząt nad autostradą A1.
3 Ppz 04 Przejście dla zwierząt średnich 402+790,41 Służy bezkolizyjnemu przeprowadzeniu średnich zwierząt pod autostradą A1.
4 WA 339 Wiadukt drogowy w ciągu autostrady 403+151,73 Przechodzi nad drogą powiatową 1006S
Wikłów - Łęg.
5 Ppz 06 Przejście dla zwierząt średnich 403+918,00 Służy bezkolizyjnemu przeprowadzeniu
średnich zwierząt pod autostradą A1.
6 PG 340 Przejazd gospodarczy 404+270,23 Przeprowadza ruch lokalny pod autostradą w
gminie Kruszyna.
7 PZ 340a Przejście dla zwierząt dużych 405+050,00 Służy bezkolizyjnemu przeprowadzeniu dużych zwierząt nad autostradą A1
8 PZ 340b Przejście dla zwierząt średnich 406+300,00 Służy bezkolizyjnemu przeprowadzeniu
średnich zwierząt pod autostradą A1.
9 WA 341 Wiadukt drogowy w ciągu autostrady 406+660,73 Przechodzi nad drogą powiatową 1000S i
1004S Kruszyna - Nowy Broniszew.
10 WA 342 Wiadukt drogowy w ciągu autostrady 408+150,73 Przechodzi nad drogą lokalną w gminie
Kruszyna.
11 WA 343 Wiadukt drogowy w ciągu autostrady 409+210,73 Przechodzi nad drogą lokalną w gminie
Kruszyna.
12 WD 344 Wiadukt drogowy nad autostradą 410+388,73 Przeprowadza drogę powiatową DP1018 S
Borowno - Cykarzew nad autostradą.
13 MA/PZ 345 Most autostradowy / przejście dla zwierząt 410+638,74 Przechodzi nad rzeka Pijawką (Strugą).
14 PG 346 Przejazd gospodarczy 410+770,73 Przeprowadza ruch lokalny pod autostradą w
gminie Mykanów.
15 PG 347 Przejazd gospodarczy 412+030,73 Przeprowadza ruch lokalny pod autostradą w
gminie Mykanów.
16 Ppz 11 Przejście dla zwierząt średnich 412+088,41 Służy bezkolizyjnemu przeprowadzeniu
średnich zwierząt pod autostradą A1.
17 WD 348 Wiadukt drogowy nad autostradą 412+669,73 Przeprowadza drogę powiatową DP1025 S
Borowno - Mykanów nad autostradą.
18 PZ 349a Przejście dla zwierząt średnich 413+420,11 Służy bezkolizyjnemu przeprowadzeniu
średnich zwierząt pod autostradą A1.
19 PG 349 Przejazd gospodarczy 413+460,73 Przeprowadza ruch lokalny pod autostradą w
gminie Rędziny.
20 WD 350 Wiadukt drogowy nad autostradą 414+335,73 Przeprowadza ruch w ciągu łącznicy węzła
Mykanów.
21 WD 351 Wiadukt drogowy nad autostradą 414+735,73 Przeprowadza drogę powiatową DP1059 S
Rudniki - Mykanów nad autostradą.
/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo